Duurzaam zakelijk Nederland met nieuwe wetgeving voor CO2-uitstoot

Vanaf 1 juli 2023 bent u als werkgever, met meer dan 100 werknemers, verplicht om CO2-uitstoot te registreren. Bedrijven zijn vanaf die datum verplicht gegevens aan te leveren over woon- werk en zakelijk verkeer van hun werknemers, met als doel: reductie van 1 megaton CO2 in 2030.

Vermindering CO2-uitstoot

In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze afspraken hebben betrekking op werknemers die zakelijk kilometers rijden of hier een financiële vergoeding voor ontvangen. Om de uitstoot hiervan te reduceren zou er meer gebruik gemaakt kunnen worden van fiets, OV of elektrisch vervoer.

De overheid wil vooral dat werkgevers bewuste keuzes gaan maken over het verduurzamen van de personenmobiliteit. Tevens omdat de werkgever bepaalt hoe de werknemers reizen, bijvoorbeeld door leaseregelingen met de keuze voor een type auto en de brandstof. Om dit te borgen is het verplicht aanleveren van gegevens over zakelijke ritten opgelegd. In 2024 moet de geregistreerde CO2-uitstoot van 2023 worden opgegeven aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van deze gerapporteerde gegevens wordt bekeken of het gestelde reductiedoel van 1 megaton CO2 zal worden bereikt.

Belangrijkste punten

  • De rapportageplicht geldt voor alle werk gerelateerde kilometers, zowel woon-werkverkeer als zakelijke reizen;
  • In de rapportage wordt opgenomen: welk type vervoersmiddel, het brandstoftype en het aantal kilometers;
  • Deadline voor de 1e rapportage is 1 juli 2024. Dat betekent dat er een jaarlijkse meting plaatsvindt, vanaf 1 juli 2023 moet er gemeten worden;
  • De overheid berekent de CO2-uitstoot van de medewerkers. Ieder jaar ontvangt het bedrijf een rapport met inzicht in-, en feedback op de totale CO2-uitstoot.
BENIEUWD WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN?

Neem vrijblijvend contact met ons op.